Силата на фокусирането


Силата на фокусирането"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." Паулу Коелю

В живота си получаваме онова, върху което сме се съсредоточили, върху което размишляваме и върху което сме фокусирали вниманието си. Съществува някаква необяснима тайна сила, с която привличаме онова, което най-дълго битува в ума ни. Хората, които си мислят, че нещо няма да стане, когато това наистина се случи обикновено самодоволно твърдят, че още от самото начало са знаели, че от тази работа нищо няма да излезе. Всъщност, те предварително са осъдили това начинание на неуспех. С позицията си са привлекли именно такъв резултат.

Едно от правилата на успеха говори каква невероятна мощ притежават мечтите ни, ако се фокусираме върху тях и ги записваме върху хартия, за да придобият още по-голяма сила и материална форма. Така насочваме своите мисли към онова, което желаем да постигнем. И ако сме достатъчно последователни и търпеливи, желаното се превръща в действителност. Защото светът прави път на този, който знае накъде е тръгнал.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Всички статии, публикувани на този сайт са от "RSI продукти" и "Инфо"