Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат


надеждаВсичко ще бъде наред. Може би не веднага, както би ни се искало, но ще бъде...

В живота често се случва да се окажем в неприятна ситуация и тогава се питаме защо лошите неща се случват все на нас. Истината обаче е, че на всички ни се случват и хубави, и лоши неща. Никой не прави изключение. Различаваме се единствено по това как възприемаме и как се справяме с тези ситуации, особено с неприятните. Трябва да умеем да гледаме през стената, пред която сме се оказали. И както обикновено се случва, когато бурята в главата ни утихне, пред нас по някакъв неведом начин изниква пътеуказател, който ни помага да огледаме ситуацията от различни страни. Историята, която искам да ви разкажа е точно такъв пътеуказател, един от онези, които ще ни окуражат и ще ни помогнат все пак да не възприемаме нещата такива, каквито ни се струват на пръв поглед.

Един ден пред прага на една прекрасна къща спрели два пътуващи ангела. Помолили собственика да ги подслони за една нощ. Къщата принадлежала на много богато семейство. Но собственикът не бил особено любезен и ги приел с неохота. Не им предложил да ги настани в гостната, нито пък в някоя от другите красиво подредени стаи. Вместо това им отредил да пренощуват в студеното мазе на къщата. Докато застилали чаршафите си върху голия под, по-възрастният ангел съзрял една пукнатина на стената и веднага я замазал. По-младият ангел го запитал: "Защо го направи? Та те не го заслужават!" А по-възрастният му отговорил: "Нещата не винаги изглеждат такива, каквито са".

На следващата нощ се наложило ангелите да пренощуват в къщата на едно много бедно семейство. Макар и бедни, съпрузите били много гостоприемни. След като споделили с тях малкото храна, която имали, мъжът и жената настанили ангелите да спят в тяхното семейно легло, за да могат добре да си починат. Когато се събудили на сутринта, ангелите видели, че домакините им са облени в сълзи. Единствената кравичка, която имали и която била единственият им източник на доходи, лежала мъртва на полето. По-младият ангел попитал възмутено по-възрастния: "Как можа да го позволиш? Първото семейство беше богато, имаха си всичко, а ти, въпреки че бяха толкова нелюбезни, им помогна като закърпи пукнатината на стената. А това скромно семейство, което е толкова бедно, но с готовност сподели и малкото което има с нас, остана без своята кравичка, едничкото им богатство! Как можа да го допуснеш, та нали можеше да го предотвратиш?". "Нещата не винаги изглеждат такива, каквито са" отново мъдро му отвърнал по-възрастният ангел и продължил: "Знаеш ли, когато бяхме в мазето на богаташката къща, забелязах, че в пукнатината на стената проблясва скрито златно съкровище. И тъй като семейството е обсебено от мисълта за пари и богатство, изгубило е всичко човешко, реших да замажа пукнатината за да не могат да открият златото." После продължил нататък: "Снощи, докато спяхме в леглото на бедното семейство, ангелът на смъртта дойде, за да отнеме живота на жената на скромния бедняк, но аз му предложих в замяна кравата." "Значи наистина е така, значи нещата не винаги изглеждат такива, каквито са" заключил тогава и по-младият ангел.

Да, понякога ситуациите, в които се оказваме в живота и които възприемаме като неприятни, всъщност се превръщат в неподозирано щастие... Невероятно е, но е истина. Затова трябва да спрем за миг, да осъзнаем всяка ситуация, която съдбата ни сервира - защото това е школата на живота. И защото винаги си има причини нещата да се случат именно така, а не другояче. И каквито и да са тези причини, трябва да ги приемем, защото са отредени за нас.

Ако съберем достатъчно смелост, ако не губим надежда и в трудните моменти, ако съумеем да се изправяме всеки път когато сме паднали, ако не се колебаем да сторим добро не само на себе си, но и на другите, на края нещата със сигурност ще се подредят. Може би не веднага, както би ни се искало, но все пак ще се подредят.

Когато понякога нещата не вървят, спомнете си историята за двата ангела. А още по-добре ще е ако всеки ден си напомняте:
Нещата не винаги са такива, каквито ни се струват. Четете между редовете какво е тяхното послание, какво добро ще ни донесат в крайна сметка.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Всички статии, публикувани на този сайт са от "RSI продукти" и "Инфо"