Мобилните телефони - вредни за човешкото здраве


mobilni telefoniВ ерата на телекомуникациите, в която живеем, все по-често възниква въпросът за вредните и нежелателни ефекти от електромагнитните лъчения на мобилните телефони. Най-новите изследвания показват, че лъченията от мобифона увреждат невроните, които са много важни за паметта, учението и движението. Още преди тях предизвика загриженост връзката между развитието на туморите и лъченията от мобифоните. Според някои научни анализи тези лъчения имат връзка и с повишеното кръвно налягане, с проблеми на паметта и с неправилната дейност на мозъка. Причината за това е във факта, че при по-продължително използване на мобифон мозъкът се загрява, а лъченията нарушават електрическите му импулси. Проучвано е и влиянието на микровълните върху левкимията и е установено, че сред ползващите мобилни телефони появата и зачестява. Левкимични клетки са подложени на микровълни с честота 900 MHz, т.е. лъчението, използвано от болшинството оператори. Установено е, че след 24 часа клетките загиват по-бързо, а след 48 часа ракът започва да се разпространява агресивно. В изследването на вредните ефекти от лъченията на мобифоните се включват и физиците. Те дори извеждат формула, според която в затворени помещения (например в превозно средство на обществения транспорт), в които се намира голям брой ползватели на мобилни телефони, интензивността на лъчението може да се увеличи чувствително над допустимите граници, поставени от Международната комисия за защита от нейонизиращите лъчения. При включени около 100 мобилни телефона, силата на лъчение се изравнява с тази на микровълнова печка. Тази увеличена интензивност на лъчения е особено опасна за децата и хората с пейсмейкъри. Специалистите все по-често посочват, че с течение на времето ще ставаме все по-болни заради прекаленото използване на мобилни телефони. С мобифон се остарява по-бързо.

Елекромагнитният смог, идващ от мобифоните и бялата техника в домакинството може да влияе върху нашето настроение и поведение. Тъй като вече със сигурност е доказано, че високочестотните лъчения могат да предизвикат загряване на тялото, или поне на части от тялото, поставя се въпросът за ефекта от подобно въздействие върху хората, както и зависим ли и в каква степен от нивата на тези честоти и от интензивността на лъчението. Според някои учени именно в това се крият причините за появата на хроничната умора, честите главоболия, безсънието, сърдечните болести и проявите на страх. В подкрепа на това говори изследване, потвърждаващо връзката между появата на алергии и използването на мобилни телефони. При ползването на мобифони нараства нивото на определени съединения - антигени в кръвта на чувствителните хора, което предизвиква реакции като екземи, треска или астма. Лъченията на мобифона предизвикват промени в подкожната тъкан и особено много влияят върху подкожната циркулация. Смята се, че някъде между 2 и 6 % от хората проявяват симптоми на безсъние, депресия или раздразния по кожата именно вследствие лъченията на мобифоните. Въпреки всичко обаче броят на ползвателите на мобилни телефони продължава да расте.

Децата и мобилните телефони
Най-новите научни изследвания показват, че мозъкът на децата и младежите, използващи ежедневно мобифони, поглъща 50% повече лъчения отколкото мозъкът на възрастен човек. Учените стигат до още по-конкретни резултати. Например при 5-годишно дете вредното действие от мобифона засяга половината от мозъка му. При 10-годишно дете влиянието на това лъчение засяга 30 % от мозъка му, докато при възрастните хора най-засегната от лъченията е областта на главата около ухото. Професор-електроинженер от университета в Юха, САД, установява и причината за това тревожно явление. Според него нивото на поглъщане на лъченията от мобифона е значително по-високо отколкото при възрастните именно защото техните уши и череп са значително по-малки и тънки, така че вредното лъчение среща по-малки прегради по пътя до мозъка им. Британските власти отправиха сериозно предупреждение към лицата под 16 години, ползващи мобилни телефони, препоръчвайки им да ги използват само по необходимост, като се стараят да съкратят продължителността на разговорите до максимум. Британското правителство издаде редица плакати и пропагандни листовки, в които сериозно се предупреждава за вредните последици от мобифони при лица под 10 - 15 години.

Независимо от тревожните резултати на многобройните научни изследвания, броят на децата, ползващи мобилни телефони както у нас, така и по света, нараства с всеки изминал ден.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Всички статии, публикувани на този сайт са от "RSI продукти" и "Инфо"