Очакванията


Очакванията Очакванията ни карат да действаме, но и често пъти ни правят нещастни. В неочакваните ситуации се намесва пръстът на съдбата. Бъдете отворени за неочаквания изход и тогава много по-лесно ще можете да откриете позитивното във всяка ситуация.

Всеки ден си поставяме цели, кроим планове, най-често с намерението да открием и изпитаме лично удовлетворение от тяхното изпълнение. Природата ни е такава, че се свързваме емоционално с желаните резултати. Така се раждат очакванията. Те ни вдъхват сигурност и ни помагат да проведем до край начертаното от нас.

Понякога обаче тази емоционална връзка с онова, което сме смятали, че трябва да се случи, ни ограничава и пречи да постигнем щастието, и дори напълно ни заслепява за да не можем да открием други, не по-малко добри, макар и неочаквани събития. Вместо да се радваме на нещата, които ни се случват именно днес и сега, на възникналото съвсем неочаквано, започваме да съжаляваме и тъжим заради неизпълнените желания. Защо попадаме в тази клопка? Когато си мислим за изоставените очаквания, някъде дълбоко в нас се обажда онзи наш вечно съмняващ се вътрешен глас, за да ни нашепне, че не трябва да се отказваме от преследването на постоянно изплъзващата ни се цел. Така се раждат разочарованията.

Противоположната позиция не означава песимизъм. Можем в едно и също време да запазим оптимизма си и да се освободим от потребността да се съсредоточаваме само върху един единствен предначертан и възможен изход. Трябва да отворим сърцето и ума си за различните възможни изходи.

Когато очакваме, че определена ситуация, събитие или среща ще ни удовлетворят само по определен начин, трудно можем да се зарадваме на изненадата, независимо че тя също ни носи добро. В подобни ситуации си мислим, че не сме успели, че сме едни неудачници, които не са в състояние да постигнат онова, което са си наумили. Би трябвало обаче да осъзнаем, че всички ние сме в ръцете на съдбата, която често не изпълнява много наши желания именно защото така е по-добре за нас. Когато веднъж се отворите за неочаквания изход, ще бъдете много по-готови да откриете положителното във всяка ситуация.

Повярвайте, някои привидно лоши периоди могат да се превърнат в благословено време, което да ви донесе най-доброто за вас!

Откритостта и готовността да приемем неочакваното може да ни послужи в ситуации, когато от нас се иска да направим компромис, когато ни се струва, че всичките ни планове за живота са пропаднали и когато всичко около нас се движи в противоположна на очакваната от нас посока. Гъвкавостта ще ни помогне да открием положителните аспекти на всичко случващо се. Колкото повече се отдалечим от своите строго очертани очаквания, толкова по-приятен ще бъде животът ни.

Затова, когато сте се озовали в ситуация, която според вас не съответства на вашите желания, нужди или цели, попитайте се как бихте могли да се възползвате от нея, да извлечете най-доброто за себе си. Направете всичко възможно за да се приспособите към новите обстоятелства. Както досега, така и за в бъдеще, вашият път в живота вероятно ще преживее множество непредвидени обрати. Важното е да ги приемете като подарък на съдбата, а не като окови, пречещи ви да изпълните своите очаквания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Всички статии, публикувани на този сайт са от "RSI продукти" и "Инфо"